PROJEKT "Z nurtem wiedzy"

 

 

PROJEKT "Z nurtem wiedzy"

 
Projekt realizowany przez Gminę Grabów nad Pilicą

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”,

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

„Z NURTEM WIEDZY”


Urszula Strzałkowska
Edyta Lusarczyk

     Od 22.09.2016 r. do 31.08.2017 r. w Gminie Grabów nad Pilicą  realizowany jest  projekt ,, Z nurtem wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”. Obejmuje on wsparciem uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Pilicą, Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie i Publicznego Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą.

       Głównym celem  projektu jest rozwój i zdobycie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz  zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w ww. szkołach.

       W ramach projektu uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym, co pozwoli rozwinąć kompetencje kluczowe, umiejętności na rynku pracy. Zaplanowano zajęcia z zakresu matematyki (nastawione na rozwiązywanie problemów matematycznych, naukę logicznego myślenia), języka angielskiego oraz niemieckiego (rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym), zajęcia przyrodniczo- ekologiczne z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia pod hasłem Kraina LEGO/ROBO-LAB z wykorzystaniem klocków LEGO, programowanie z elementami matematyki oraz edukacyjne gry planszowe związane z przedsiębiorczością i matematyką.  W ramach projektu edukacyjnego grupa uczniów przygotuje przedstawienie na rzecz społeczności szkolnej. W czerwcu 2017 r.  przewidziano również  Festiwal Nauki oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W okresie wakacyjnym zakwalifikowani uczniowie  będą uczestniczyć w  Półkoloniach „Mały odkrywca/ szalony naukowiec”.

        Wsparciem  objęci zostaną również nauczyciele zaangażowani w realizację projektu w postaci szkoleń z zakresu przeprowadzania zajęć  metodą eksperymentu oraz  tworzenia  gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki. Ma to przyczynić się do zmiany sposobu prowadzenia zajęć, indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie szkoły zostaną doposażone w  pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz w sprzęt TIK . Tak nowoczesne pracownie dadzą możliwość zmiany sposobu realizacji zajęć na bardziej praktyczny, przez co wpłyną pozytywnie na sposób prowadzenia zajęć oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

         Realizacja projektu podniesie  efektywność  nauczania i rozwój umiejętności u uczniów.  Zwiększy się atrakcyjność lekcji z przedmiotów ścisłych, zmieni się  sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli, dając im nowe możliwości do pracy z uczniem oparte na metodzie eksperymentu . Powyższe czynniki podniosą  motywację uczniów do nauki, ich aspiracje edukacyjne, a co najbardziej pożądane wzrośnie efektywność i  atrakcyjność nauczania.         


Sekretariat szkoły
czynny
w godz. 
7.00 - 15.00
tel./fax 
48 662 70 27

DYREKTOR
mgr Edyta Lusarczyk

WICEDYREKTOR
mgr inż.
Ireneusz Lipski
 

 

 
 

  
WSPIERAJ AKCJĘ PAJACYK
 
 
 
 

________________________________________

 „Z NURTEM WIEDZY”


Projekt realizowany przez Gminę Grabów nad Pilicą
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”,
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt realizowany będzie od 22.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Obejmuje wsparciem 120 uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Pilicą, Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie, Publicznego Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą.

Cele projektu to rozwój i zdobycie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w ww. szkołach.

W ramach projektu uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym, co pozwoli rozwinąć kompetencje kluczowe, umiejętności na rynku pracy. Zaplanowano zajęcia z zakresu matematyki (nastawione na rozwiązywanie problemów matematycznych, naukę logicznego myślenia), języka angielskiego oraz niemieckiego (rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym), zajęcia przyrodniczo- ekologiczne z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia pod hasłem Kraina LEGO/ROBO-LAB z wykorzystaniem klocków LEGO, programowanie z elementami matematyki oraz edukacyjne gry planszowe- związane z przedsiębiorczością i matematyką. Ponadto w ramach projektu edukacyjnego grupa uczniów przygotuje przedstawienie na rzecz społeczności szkolnej. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w  Festiwalu  Nauki oraz Półkoloniach „Mały odkrywca/ szalony naukowiec”. Przewidziano również wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wsparciem w postaci szkoleń objętych zostanie objętych 8 nauczycieli. Ma to przyczynić się do rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK dla pracowni szkolnych.

Dzięki projektowi zwiększy się motywacja do nauki, aspiracje edukacyjne uczniów. Poprawi się efektywność, atrakcyjność nauczania.

Całkowita wartość projektu – 422 556,25 PLN

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich : 338 045,00 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa – 61 831, 25 PLN

Biuro Projektu:
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Pliki do pobrania:

  Regulamin rekrutacji

  Formularz zgłoszenia

  Oświadczenie o przetwarzaniu danych

  Oświadczenie o dochodach

________________________________________

 

WYJAZD DO WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU „Z nurtem wiedzy”.
Anna Wąsik

     Projekt „Z nurtem wiedzy” realizowany w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie zapewnia uczestnikom wieloaspektowy rozwój. Jedną z form osiągnięcia wskazanego celu był wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. 16 czerwca grupa uczniów miała możliwość zwiedzić najcenniejsze zabytki Starego Miasta w Warszawie, które są świadectwem tożsamości wszystkich Polaków. Młodzież poznała fakty z historii naszego kraju, tragiczną i chlubną przeszłość związaną z wydarzeniami II wojny światowej. Wiele obiektów, uzupełnionych o szczegółowy komentarz przewodnika, poznaliśmy z okien autokaru.   
      Najważniejszym punktem programu było wielkie boisko doświadczeń, jakim jest Centrum Nauki „Kopernik”. Po ciepłym posiłku, pełni energii i zapału uczniowie zmierzyli się z przygotowanymi dla nich atrakcjami. Poruszając się po obiekcie w niewielkich grupkach, służyli sobie radą i wsparciem, poznawali zjawiska fizyczne, które rządzą na co dzień otaczającym ich światem. Mieli możliwość obejrzeć i sprawdzić około czterystu eksponatów, pogrupowanych tematycznie. Trasę zwiedzania wyznaczały tematyczne ścieżki, każdy mógł wybrać najciekawszą dla siebie, spośród nich np. antropocentryczna, muzyczna, wodna, świetlista, lustrzana i inne. Na wszelkie pytania dręczące zwiedzających czekali animatorzy, którzy objaśniali zasady działania eksponatów.  
     Celem wyjazdu było rozbudzenie w uczniach ciekawości świata, skłonienie do zadawania pytań. Wszystkie założenia programu zostały zrealizowane, uczestnicy wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń.
 
„Z nurtem wiedzy” to projekt realizowany przez Gminę Grabów nad Pilicą, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

 

PIKNIK NAUKOWY zrealizowany w ramach projektu „Z nurtem wiedzy”

 
        Niezwykłym wydarzeniem w naszej szkole był Piknik Naukowy, który odbył się 9 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 13.00, zrealizowany w ramach projektu „Z nurtem wiedzy” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W Pikniku uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Augustowie oraz uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą.
        Główne cele imprezy to: popularyzacja nauk ścisłych, zainteresowanie i poznawanie zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem eksperymentów i pokazów.
W czasie Pikniku pod czujnym okiem instruktorów firmy Mały Inżynier uczniowie odkrywali prawa fizyki i chemii, mieli możliwość samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, badać i obserwować ciekawe zjawiska oraz korzystać z nowoczesnych technologii. Zaprezentowano interesującą wystawę zabawek fizycznych, takich jak m.in. silnik Stirlinga, radiometr, maszyna elektrostatyczna, przewrotki, chodzący zwierzak. Była również energetyczna wystawa interaktywna, a na niej rowery do wytwarzania prądu, wyścigi samochodowe zasilane siłą mięśni uczniów – wyścigi na elektrycznym torze, działanie prądnicy. Kolejne stanowiska pokazowe dotyczyły wykorzystania nowoczesnych technologii: druk 3D, sterowanie ruchem piłki za pomocą fal mózgowych, biometria, sterowanie komputerowe przy pomocy owoców. Duże zainteresowanie uczniów wzbudził pokaz robotów, na którym zaprezentowano roboty mobilne, humanoidalne, edukacyjne, roboty lego, zawody puck collect, terenowe oraz robo-owady. W czasie pikniku przeprowadzono wiele pokazów chemicznych, wśród nich m.in. produkcję ogromnej ilości pasty do zębów dla słonia, pokazy ognia o różnych barwach, pokazy z wykorzystaniem sztucznej krwi, zamiana wody w „sok” oraz „herbatę”, a następnie znów w wodę, a wszystko z aktywnym udziałem uczniów. Niezwykle widowiskowe okazały się pokazy z suchym lodem, sublimacja, zmiana barw oraz pokazy z użyciem ciekłego azotu, wykonanie działa fizycznego, skroplenie powietrza. Wiele emocji wzbudziły pokazy sztucznej mgły oraz lewitacji diamagnetycznej.
Uczniowie uczestniczyli w edukacyjnych warsztatach magicznych mikstur, baniek mydlanych oraz elektryczności.
        Wszystkie przygotowane atrakcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla uczniów był to niewątpliwie dzień wielu niezwykłych przeżyć i nauki poprzez zabawę i doświadczenie.
Dziękujemy organizatorom Pikniku za efektowne pokazy, wspaniałe zajęcia warsztatowe i moc niezapomnianych wrażeń.
Prezentacje przygotowane w trakcie zajęć z projektu edukacyjnego "Z nurtem wiedzy":
                 
MONTE CASSINO prezentacja .pptx                                               
 
TADEUSZ CZERKAWSKI prezentacja .ppt                                       

FILMOWY ANGIELSKI
Paulina Regulska

W ramach zajęć języka angielskiego grupy gimnazjalne zagłębiły się w świat kultury, a dokładniej filmu. Po zapoznaniu się z niezbędnym słownictwem i gramatyką obie grupy przygotowały krótkie filmiki. Zapraszamy do obejrzenia.

"Z nurtem wiedzy" po angielsku
Paulina Regulska

Na zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu "Z nurtem wiedzy" nasi uczniowie poznają wiele nowych możliwości użycia języka. Oprócz tradycyjnych scenek i dialogów w klasie tworzymy razem komiksy, filmiki i gry. Poniżej nasze ostatnie filmy stworzone podczas zajęć w ferie:
https://animoto.com/play/iuhSffH3l5HmQG9psLhHkA?autostart=1
https://animoto.com/play/cyUOXi887bgq4vUIBf7AiA

         

WARSZTATY POKAZOWE

     
      Projekt „Z nurtem wiedzy” realizowany w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą dostarcza społeczności szkolnej wielu ciekawych doświadczeń. Obok zajęć realizowanych w ramach harmonogramu, zostały przygotowane warsztaty pokazowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Augustowie. W projekt włączono również rodziców, którzy mieli możliwość zetknąć się z innowacyjnymi formami edukacji, podczas spotkań Rad Oddziałowych w dniu 1 lutego 2017 roku. Jedną z propozycji był język angielski, podczas zajęć rodzice pracowali na laptopach zakupionych w ramach projektu. Zadaniem uczestników było rozwiązanie quizu „Co wiesz o Wielkiej Brytanii?”. Innowacyjność tego ćwiczenia polegała na posługiwaniu się aplikacją Kahoot, wykorzystywaną również podczas zajęć z dziećmi.
    
      W ramach pokazów przyrodniczych rodzice najpierw zapoznali się z wyposażeniem pracowni przyrodniczej, oglądali nowe pomoce dydaktyczne zakupione do realizacji projektu. W trakcie spotkania pokazano przygotowane przez nauczyciela doświadczenia, objaśniano jak je wykonać oraz tłumaczono zachodzące podczas nich zjawiska. Każdy mógł uczestniczyć w eksperymentach, które były przygotowane metodą stacyjną. Jednym ze stanowisk była prezentacja możliwości nowoczesnych mikroskopów, gdzie można było podejrzeć budowę tkanki roślinnej oraz zwierzęcej. Ciekawe okazało się doświadczenie „Kolorowy wir”, do którego  przygotowano: wodę, cztery pojemniczki na rozpuszczony barwnik w kilku kolorach, mleko, talerz, pałeczkę kosmetyczną, płyn do mycia naczyń. Rodzice wylewali mleko na talerz i wybierali kolory barwnika, który rozpuszczano w niewielkiej ilości wody. Pipetką nakładano krople mikstury na mleko. Pałeczkę kosmetyczną moczono w płynie do mycia naczyń i wkładano ją do mleka. Wokół pałeczki z płynem kolory zaczęły wirować i mieszać się. Innym doświadczeniem była obserwacja wybuchu wulkanu i próba odpowiedzi na pytanie: „Co jest odpowiedzialne za wytworzenie tak dużej ilości piany. W trakcie zajęć rodzice doświadczali również rozpoznawanie smaku soków z wyłączeniem zmysłu wzroku i powonienia. Zastanawiano się, dlaczego tak trudno rozpoznać smak soku pomidorowego, czy mleka tylko za pomocą samego smaku. W trakcie doświadczeń rodzice mogli zaobserwować z pozoru tylko skomplikowany świat przyrody.

      Warsztaty dla uczniów ze szkoły w Augustowie odbyły się 8 lutego 2017 roku, wśród nich znalazły się również zajęcia przyrodnicze. Każdy z uczestników miał do dyspozycji mikroskop, pod którym oglądał przygotowany wcześniej preparat z liścia spichrzowego cebuli oraz badał życie w kropli wody z akwarium. W części chemicznej uczniowie wykonali obraz na mleku za pomocą barwników spożywczych i płynu do mycia naczyń, dowiedzieli się przy tym o roli błony napięcia powierzchniowego i działaniu detergentu.

     W ramach doświadczeń fizycznych dzieci zostały przydzielone do pięciu stanowisk, na których pracowały przemiennie. Przy pierwszym przeprowadzano pomiary objętości, masy i ciężaru, do czego wykorzystywano wagę szalkową, elektromierze i siłomierze. Doświadczenia z magnetyzmem polegały na badaniu oddziaływania biegunów magnetycznych oraz działania kompasu. Sprawdzano również, które materiały przewodzą prąd elektryczny. Wiele emocji wywołało śledzenie zjawisk przyczyniających się do powstania burzy. Duże zainteresowanie wzbudziły doświadczenia badające rozchodzenie się światła, jego ugięcie oraz odbicie. Uczestnicy przekonali się również do czego służy lupa, oglądając obrazy z bliska i daleka. Po zadaniach z przedmiotów ścisłych uczniowie mogli przejść do ćwiczeń interaktywnych z języka angielskiego. W formie zabawy na platformie Kahoot, przyswajali tajniki języka obcego, które okazały się atrakcyjną formą podsumowania wszystkich warsztatów.

     Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla rodziców oraz uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły, będącej jednoczenie uczestnikiem projektu, pokazuje jak wiele możliwości daje wszystkim uczestnictwo w tym innowacyjnym przedsięwzięciu. Począwszy od możliwości rozwoju i pokazania własnych umiejętności kadry prowadzącej po integrację środowiska lokalnego, która jest wpisana w funkcjonowanie naszej placówki.
____________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA w ramach Projektu "Z nurtem wiedzy" - FOTOGALERIA:
____________________________________________________________________________________________________

PROJEKT "Z NURTEM WIEDZY"

Liczba odwiedzin: 11236729
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem